Cập nhật: 14:49, 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt đọc: 45

Rà soát số liệu đăng ký thi Nghề THPT khóa ngày 12/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Kính gửi:

                - Hiệu trưởng Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT)

                - Giám đốc Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX

 

                Hiện nay, Phòng Giáo dục Trung học đã nhận được danh sách đăng ký dự thi Nghề THPT khóa ngày 12/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

                Các đơn vị có thể xem lại các công văn:

                - CV 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/GDĐT-TrH, ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

                - CV 782/GDĐT-TrH, ngày 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

                - Hướng dẫn các đơn vị GDTX, GDNN-GDTX đăng ký danh sách dự thi

                Để đảm bảo công tác tổ chức thi, Phòng Giáo dục Trung học đề nghị:

               - Các đơn vị rà soát lại danh sách đã đăng ký, kiểm tra lại số liệu đăng ký dự thi (Đính kèm các tập tin Số liệu đăng ký dự thi của các đơn vị tính đến ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18).

               - Các đơn vị chưa đăng ký hoặc bổ sung, điều chỉnh cần có văn bản nêu rõ lý do và đề nghị, gửi về Phòng Giáo dục Trung học trước ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. Các trường hợp trễ hạn, Phòng Giáo dục Trung học sẽ không giải quyết./.

               Trân trọng.

Tác giả: Phòng Trung Học


Đang online: 688
Hôm nay : 31,858
Hôm qua : 326,27tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần này : 1,551,82tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,741,221
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,673,2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM