Cập nhật: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:24, 24/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 Lượt đọc: 35

Về cập nhật số liệu Học lực - Hạnh kiểm học sinh trên hệ thống Quản lý nhà trường (thay cho báo cáo số liệu HL, HK năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hiện nay hầu hết các trường THCS trên địa bàn thành phố đã hoàn thành số liệu học lực hạnh kiểm trên hệ thống httt.www.mencosmeticskr.com.

Kính gửi:

               - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

               - Hiệu trưởng các trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS);

      Hiện nay các trường THCS trực thuộc quận, huyện đã cơ bản hoàn thành dữ liệu HL-HK trên hệ thống httt.www.mencosmeticskr.com, phòng Giáo dục Trung học đề nghị Lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo cử Chuyên viên trích xuất số liệu thống kê từ hệ thống để kiểm tra. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu những đơn vị còn có sai sót bổ sung kịp thời để phòng Giáo dục Trung học trích xuất số liệu báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuối tháng 5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.

      Các đơn vị thực hiện hoàn chỉnh dữ liệu, thống kê, báo cáo và tự đánh giá thi đua trên trang

      BÁO CÁO - TK thi đua các trường THCS trước ngày 29/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.

      Đối với các trường phổ thông có nhiều cấp học có nhiều điểm trường thực hiện thống kê số liệu THCS theo quận, huyện mà cơ sở (phân hiệu) đang trú đóng.

      Chú ý: Việc xác định số liệu thống kê thuộc quận huyện nào bằng cách:

      Đăng nhập httt.www.mencosmeticskr.com

      Phần Quản lý học sinh

      Chọn lớp (VD 6A1) Mục 1.4

      Chọn Sửa chi tiết mục chọn

      Chọn Phòng Giáo dục và Đào tạo tương ứng nơi điiểm trường đang trú đóng

      Lưu dữ liệu.

Các đơn vị xem chi tiết trên trang thông tin điện tử: http://gdtrunghoc.www.mencosmeticskr.com/

Tác giả: Phòng Trung Học


Đang online: 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6
Hôm nay : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8,455
Hôm qua : 312,9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3
Tuần này : 1,5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2,147
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,691,548
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,623,535
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM