Cập nhật: 11:41, 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 Lượt đọc: 34

Về gia hạn thời gian gửi Báo cáo sơ kết của các đơn vị (gửi Phòng GDĐT, THCS, THPT, TT KTTH-HN)

Kính gửi:

  - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

  - Hiệu trưởng các trường THCS;

  - Hiệu trưởng các trường THPT;

- Hiệu trưởng các trường PT nhiều cấp học (có cấp THCS, THPT);

  - Giám đốc Trung tâm KTTH - HN.

 

  Căn cứ điều kiện công tác cuối năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của các cơ sở giáo dục, phòng GD Trung học gia hạn thời gian thực hiện báo cáo của các đơn vị đến 14gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. Rất mong các đơn vị quan tâm thực hiện.

 

LIÊN KẾT NHẬP BÁO CÁO CỦA ĐƠN VỊ:

 

Trường THCS:

https://goo.gl/forms/RebCnbohObwdSz1p2

 

Trường THPT

https://goo.gl/forms/G7lcllSluv7wR5uv1

 

Trung tâm KT TH-HN

https://goo.gl/forms/CSh35Z632lTrusn62

 

Phòng GDĐT quận, huyện

https://goo.gl/forms/bFK5mFtE9xdOwTwa2

 

 Chú ý:

1. Báo cáo của các Tổ Chuyên môn hoàn thành báo cáo trước ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

  2. Báo cáo số liệu HL - HK: sẽ được trích trên phần mềm quản lý (PM đã được TT Thông tin thẩm định)

và yêu cầu hoàn thành trước ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.

  3. Các đơn vị sử dụng hệ thống khác gửi dữ liệu trực tiếp về phòng GD Trung học trước ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.

  Xem Mã Báo cáo trong file đính kèm

  Mã báo cáo của đơn vị  để thực hiện các báo cáo.

Mã theo môn học chỉ được dùng để ghi vào Danh sách GV trong tổ CM lập trên Excel.


BÁO CÁO CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

 

  + Trường THCS và cấp THCS của trường PT nhiều cấp học:

Báo cáo gồm có tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 phần

https://goo.gl/forms/anfPW8nn58jVrWiA3

 

+ Trường THPT và cấp THPT của trường PT nhiều cấp học:

Báo cáo gồm có tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 phần

https://goo.gl/forms/Alv9WjSBJCH729GH2

 

+ Trung tâm KTTH-HN

Báo cáo gồm có tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 phần

https://goo.gl/forms/g2MTTtD6hTSynF3D2

 

BÁO CÁO CHUYÊN MÔN CỦA PHÒNG GDĐT (hoặc Tổ THCS của phòng GDĐT)

Báo cáo gồm có tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 phần

https://goo.gl/forms/QnVlaI3ZiXjqOzj22

 

CUNG CẤP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA CỤM CHUYÊN MÔN THPT

 

  Cụm trưởng chuyên môn nhập thông tin hoạt động của Cụm vào liên kết:

https://goo.gl/forms/TBVZ8ZutJFACSxvx2

Tác giả: Phòng Trung Học


Đang online: 567
Hôm nay : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8,24tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm qua : 312,9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3
Tuần này : 1,5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1,932
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,691,333
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,623,32tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM