Cập nhật: 9:51, 26/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Lượt đọc: 139

Về thực hiện Văn bản số 2234/GDĐT-TrH ngày 22/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn các trường THCS, THPT có giảng dạy chương trình nước ngoài, chương trình Việt Nam bằng tiếng nước ngoài, lập kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Kính gửi: 
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;
- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;
- Hiệu trưởng các trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).
Nhằm nâng cao chất lượng dạy học, tổ chức quản lý hiệu quả việc thực hiện các chương trình nước ngoài, chương trình Việt Nam bằng tiếng nước ngoài, Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT) có văn bản số 2234/GDĐT-TrH ngày 22/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn các trường THCS, THPT có giảng dạy chương trình nước ngoài, chương trình Việt Nam bằng tiếng nước ngoài, lập kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

  Phòng Giáo dục Trung học đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện việc xây dựng kế hoạch và gửi kế hoạch về Sở Giáo dục và Đào tao (thông qua phòng GD Trung học), cụ thể như sau:

  Các trường THCS gửi Kế hoạch về Phòng GDĐT theo hướng dẫn của Phòng GDĐT. Phòng GDĐT lập mẫu thống kê (Mẫu sẽ gửi qua email đến các phòng GDĐT) và gửi về phòng GD Trung học trước 18/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

  Các trường THPT, trường PT nhiều cấp học (có cấp THPT) gửi về phòng GDTrH trước ngày 16/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

Chú ý:

+ Về cơ sở pháp lý trong việc xây dựng Kế hoạch cho việc tổ chức các chương trình dạy học tăng cường ngoại ngữ:

- Đối với các trường THPT căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

  - Đối với các trường THCS ngoài căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, các đơn vị căn cứ Kế hoạch tuyển sinh do UBND quận, huyện ban hành.

  + Đối với các đơn vị thực hiện giảng dạy chương trình nước ngoài, chương trình Việt Nam bằng tiếng nước ngoài khác, căn cứ pháp lý là các văn bản cho phép thực hiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tác giả: Phòng Trung Học


Đang online: 272
Hôm nay : 33,3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9
Hôm qua : 326,27tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần này : 1,553,271
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,742,672
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,674,659
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM