Quận Đoàn 5 tổ chức Lễ Kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Nhằm tôn vinh Đội ngũ Nhà Giáo Trẻ tiêu biểu, Quận Đoàn 5 tổ chức Lễ Kỷ niệm 36 năm Chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

Các Giáo viên trẻ tiêu biểu của Quận 5 được khen tặng trong Ngày Lễ Kỷ niệm Nhà Giáo Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11.

 

Cô Trần Thanh Trúc Nguyên Giáo viên trẻ tiêu biểu của Trường Phạm Hồng Thái -

Quận 5 được khen tặng trong Ngày Lễ Kỷ niệm Nhà Giáo Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11.