Địa chỉ: 38 Nguyễn Duy Dương, Phường 8, Quận 5

Email: c1phamhongthaiq5.tphcm@moet.edu.vn

Số điện thoại liên hệ: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá283.923.1977

Số điện thoại Ban Giám Hiệu: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8232375

Lịch tiếp phụ huynh:  Sáng thứ 2-4-6: 9h  đến  1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáh3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

                                   Sáng thứ 3-5: 7h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá  đến  1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáh3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

  Chiều thứ 2-4-6: 14h  đến  16h 

  • Họ và tên(*)
  • Địa chỉ(*)
  • Email(*)
  • Điện thoại(*)
  • Tiêu đề(*)
  • Nội dung(*)
  • Mã bảo vệ(*)