Hoạt động chuyên môn - Kiểm tra bơi lội khối 3

Sáng thứ tư - ngày 11 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19,

học sinh khối 3 thực hành bơi trong đợt Phổ cập bơi lội