Tổ chức tập thể dục giữa giờ cho học sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và tạo thói quen luyện tập thể dục hằng ngày cho học sinh. Tạo không khí vui tươi, thoải mái để học tập, sinh hoạt ngoại khóa, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", bắt đầu từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, trường Tiểu học Phan Huy Ích tổ chức cho học sinh luyện tập thể dục giữa giờ vào lúc 9htập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tại sân trường.