Công văn 888/UBND-VX: Về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19

Trường Tiểu học Phan Văn Trị xin gửi đến Phụ Huynh Thông báo của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid-19.