Hội thi Tìm hiểu pháp luật về HIV-AIDS

   Vừa qua, nhà trường đã tổ chức hội thi Tìm hiểu pháp luật về HIV-AIDS. Nhằm mục đích nâng cao kiến thức pháp luật về HIV-AIDS cho GV và CNVC trong toàn trường.

   Sau đây là các hình ảnh hoạt động của hội thi: