Công văn 142tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/UBND-VX: Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục thành phố do dịch bệnh COVID-19

Thực hiện Công văn số 142tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/UBND-VX  ngày 18 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Ủy Ban nhân dân thành phố về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh CoVid-19 gây ra. Trường TH Phan Văn Trị thông báo đến quý phụ huynh những nội dung sau:
1. Học sinh sẽ tiếp tục nghỉ học đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. 
2. Trong thời gian nghỉ học kính đề nghị phụ huynh tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, tương tác với giáo viên tại lớp trong việc hỗ trợ HS  thực hiện học trực tuyến theo yêu cầu nội dung giáo viên đưa ra.
2. Sau mốc thời gian nghỉ học nêu trên căn cứ chỉ đạo của các cấp, nhà trường sẽ có thông báo tiếp theo đến quý phụ huynh về phương án cho trẻ đi học trở lại. 
Rất mong quý phụ huynh phối hợp cùng nhà trường trong công tác phòng chống dịch để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho trẻ, bản thân, gia đình và xã hội. 
Trân trọng cảm ơn./.