Công văn 463/GDĐT-VP: Về thông tin giả mạo trên mạng xã hội xoay quanh việc học sinh nghỉ học do dịch Covid-19.