Công văn 793/BGDĐT-GDTrH: Tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19