CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP LỚP 4 - TUẦN 27

Các Em học sinh bấm vào đường link để xem bài giảng các môn học:

Bài giảng môn Toán: https://www.youtube.com/watch?v=B28tJygdXKY

Bài giảng môn Lịch sử: https://www.youtube.com/watch?v=6nIxNihABPk

Bài giảng môn Địa lí: https://www.youtube.com/watch?v=9t4bvdqbR9I

Bài giảng môn Tập đọc: https://www.youtube.com/watch?v=3ZsokpozmkM

Bài giảng môn Luyện từ và câu: https://www.youtube.com/watch?v=ApuSJR3hehg

 

Sau khi xem xong bài giảng, các Em tải bài tập phía dưới về máy để làm nhé:

Chúc các Em học tốt.

Tải file đính kèm: 1-t27-de_tv_2942tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)


Tải file đính kèm: 2-t27-_de_toan_4_2942tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)


Tải file đính kèm: 3-t27-_de_kh_4_2942tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)


Tải file đính kèm: 4-t27-_de_ls_4_2942tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)


Tải file đính kèm: 5-t27-_de_dl4_2942tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)