Giải Thể dục thể thao học sinh Quận 7 Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Môn: Teakwondo

Trong ngày 15/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 trường Tiểu học Phú Mỹ tham gia môn Teakwondo trong chuỗi Giải thể thao học sinh Quận 7 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

Trong ngày thi đấu trường đã đạt được thành tích:

+ Hạng Nhất toàn đoàn khối Tiểu học

+ 13 huy chương vàng

+ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 huy chương bạc

+ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 huy chương đồng

Một số hình ảnh trong ngày thi đấu

Tác giả: Trường Tiểu học Phú Mỹ