Kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá do dịch COVID-19

Căn cứ công văn 142tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/UBND-VX ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của UBND Thành phố, nay nhà trường thông báo toàn thể Giáo viên - Phụ huynh - Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Trong thời gian nghỉ do dịch, rất mong quý Phụ huynh quan tâm, tăng cường quản lý chặt chẽ, đảm bảo sự an toàn cho các em và phối hợp tốt với GVCN, hỗ trợ cho các em tham gia đầy đủ lớp học trực tuyến, ôn luyện kiến thức tại nhà. Trân trọng thông báo !