Tiểu Học Phước Bình | Phòng GD&ĐT Quận 9 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo lịch học từ ngày 11/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá do dịch COVID-19 (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

LỊCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM ZOOM MÔN TIẾNG ANH (Chính thức) (16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 19/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá do dịch COVID-19 (29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá do dịch COVID-19 (13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Ý kiến của phụ huynh học sinh về việc đi học lại của học sinh (28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Phần mềm học tập trực tuyến smartschool (11/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo nghỉ học do dịch corona (2/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Chương trình đêm hội "ánh trăng tuổi thơ " năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. (13/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hướng dẫn phụ huynh sử dụng enetviet kết nối thông tin nhà trường (13/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hội thi vẽ tranh về các Di tích Lịch sử -Văn hoá trên địa bàn quận 9 (21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Truy cập trang thông tin học tập trực tuyến trên các thiết bị số (16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn GVCN mời PHHS cài đặt Enetviet, gửi mp4 qua hệ thống website c1 (15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lịch phát sóng "học trên truyền hình" trên kênh đài truyền hình hà nội (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 15/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá do dịch COVID-19 (29/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo tiếp tục nghỉ học đến hết tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá do dịch covid-19 (14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá do dịch corona (6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Khung giờ thi toán tiếng việt violympic vòng cấp trường (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) (7/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lịch thi violympic năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (13/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo thời gian thi violympic toán tiếng việt ( vòng 7 ) (26/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Phương án xử lý Corona (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Corona (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông tư 22/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/TT-BGDĐT quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi (22/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông tư 21/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/TTLT-BGDĐT-BNV quy định chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học (26/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông tư 28/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9- Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (26/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Quyết định về ban hành quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học (22/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (21/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ của hệ thống Giáo dục quốc dân (Thông tư 19/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15) (21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Nội dung truyền thông về Corona (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch phòng chống Corona (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông tư tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BTTTT - Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (26/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc (26/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông tư ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập (22/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông tư số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/TT-BGDĐT ban hành ngày 18/8. (18/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

kế họach tổ chức bồi dưỡng tiếng Anh trình độ A2-B1 theo khung tham chiếu chung Châu Âu năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên (21/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Chuyển tiếp từ Sở GD&ĐT - Về điều chỉnh lịch thi Tiếng Anh, Tin học quốc tế. (Kính gửi các... 1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công khai kết quả Cuôc thi "Văn hay - Chữ tốt" lần thứ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cấp quận - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19... 7/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về dự chuyên đề môn Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp - Học kỳ I - Năm học... 13/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kết quả Kỳ thi chọn Đội tuyển HSG các môn Văn - Toán - Anh - Lý - Hóa Khóa... 13/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về phần mềm thiết kế bài giảng Smartschool các môn Lịch sử, Địa lý, GDCD (Kính gửi các trường THCS) 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 1,281
Hôm qua : 2,373
Tuần này : 5,259
Tuần trước : 3,98tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng này : 21,927
Tháng trước : 31,3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5
Tất cả : 269,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá75