Hiện tìm kiếm văn bản

Có 8 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuNgày đăng
1 119/TB-ĐHNNTT Đăng ký lớp ôn thi Chứng chỉ Tiếng Anh, Tiếng Pháp theo khung tham chiếu Châu Âu
Đính kèm file :  

 ke_hoach_thi_chung_chi_tieng_anhtieng_phap_khung_tham_chieu_6_bac_m181_752tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.docx

Bồi dưỡng21-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
2 286/BDGD-VP Đăng ký các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 tb_dang_ky_cac_lop_dtbd_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18_m261tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_752tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.pdf

Bồi dưỡng29-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
3 192/TB-BDGD Lịch thi, tuyển sinh các lớp đào tạo giáo viên có trình độ đại học hệ vừa làm vừa học, ngành GDMN, GDTH
Đính kèm file :  

 lich_thi_tuyen_sinh_nganh_gdmn_va_gdth_m259_752tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198.pdf

Bồi dưỡng25-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
4 473/GDĐT-BDGD V/v chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng tháng 4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 tbvp473chieusinhlopdaotaoboiduongthang4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá182732tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1816_242tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1816.pdf

Bồi dưỡngtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
5 468/GDĐT-BDGD Về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại huyện năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 tbvp468tochuclopdaotaoboiduongtaihuyen2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá182732tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1816_242tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1816.pdf

Bồi dưỡngtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
6 Danh sách trúng tuyển Đại học liên thông ngành Giáo dục tiểu học.
Đính kèm file :  

 ds_trung_tuyen_dh_lien_thong_nganh_gdth_2912tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá189.pdf

Bồi dưỡng29-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
7 1983/GDĐT-BDGD Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và nhu cầu nhân sự từ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25.
Đính kèm file :  

 File 1 : tbvp1983dangkynhucaudaotaoboiduongnhansu15122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá179_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá178.pdf

 File 2 : tbvp1983maudanhsach15122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá179_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá178.xls

Bồi dưỡng2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
8 1397/KH-GDĐT Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.
Đính kèm file :  

 2fdata2fhcmedu5cpgdcuchi5cattachments2f2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1792fvp2fvbvp1397boiduongnangcaotrinhd_161tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1711.pdf

Bồi dưỡng22-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17