Ông Nguyễn Hải Trung, Chủ tịch Công ty TNHH Daehan Motors phát biểu. (Công ty TNHH Daehan Motors tài trợ cho nhà trường 1 máy lọc nước uống)