TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC HIỆP

Tổng diện tích toàn trường: 42tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7,8m2, trong đó: điểm chính: 3151,7m2; phân hiệu Mũi Côn Tiểu: 83tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đám2; phân hiệu Trại Đèn: 226,1m2;

Tổng diện tích xây dựng: 1497m2, trong đó: điểm chính:  116tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đám2; phân hiệu Mũi Côn Tiểu: 268m2; phân hiệu Trại Đèn: 69m2

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập: 271tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,8m2 , trong đó: điểm chính: 1991,7m2; phân hiệu Mũi Côn Tiểu: 562m2; phân hiệu Trại Đèn: 157,1m2;

Số phòng học: 18, số lớp 23, trong đó học hai buổi/ngày: 13; học một buổi (trên 5 buổi/tuần): 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá;

             Trang bị đủ chỗ ngồi đúng quy cách cho học sinh

             Phòng Thư viện – Thiết bị có đủ sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện thiếu nhi cho giáo viên và học sinh, được công nhận Thư viện tiên tiến;

            Mỗi bộ phận được trang bị bộ máy vi tính, máy in và có nối mạng Internet; nhà trường trang bị tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 Laptop và tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 máy chiếu qua đầu (Overhead) phục vụ cho quản lý và giảng dạy có ứng dụng công nghệ thông tin;

            Theo lộ trình xây dựng xã nông thôn mới năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 Trường Tiểu học Phước Hiệp sẽ được đầu tư xây dựng đạt chuẩn Quốc gia. 

Tác giả: admin