Tiểu Học Phước Vĩnh An | Phòng GD&ĐT Huyện Củ Chi tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về hướng dẫn công tác tổ chức cho học sinh tiểu học đi học trở lại (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc nộp bài thu hoạch và báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với... (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc điều chỉnh tiêu chí đánh giá an toàn trường học và tạm ngưng hoạt động căn tin trong... (1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo về việc cung cấp hóa chất khử khuẩn Chloramin cho đơn vị trường học (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

KHẨN!!! Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Bộ tiêu chí an toàn trong phòng, chống... (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử... (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc triển khai Nghị định số 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/NĐ-CP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Chính Phủ (24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn... (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về thực hiện chủ đề năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn... (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên đại bàn... (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Quyết định về điều chỉnh một số tiêu chí của Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống... (1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc nhận và phát khẩu trang cho học sinh Tiểu học, THCS, THPT và TT.GDTX. (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và công tác... (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

V/v triển khai bộ tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với với cơ sở giáo dục... (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Quyết định về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ... (24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

218 KẾ HOẠCH Tổ chức hội thi “ Đồ dùng dạy học tự làm” Năm học: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

... (13/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 / 4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/ 4/ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) (8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (Từ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá / 3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đến 24/ 3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) (8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 / 3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đến 11/ 3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) (8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3 Âm lịch) Năm học: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.... (16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch học kỳ i năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (25/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

181/KH-PVA ... (26/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 cấp tiểu học (9/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Từ 27 / 3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đến 31 / 3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) (8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (Từ 13 / 3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đến 17/ 3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) (8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (Từ 27 / tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 /2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/ 3 /2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) (8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch chiến lược phát triển trường tiểu học phước vĩnh an giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (25/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (25/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hội xuân 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (17/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Ngày 17/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Trường Tiểu học Phước Vĩnh An tổ chức hoạt động Vui đón xuân và chương trình "Tết bạn bè", "Tết trẻ thơ".

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Đang truy cập : 2
Hôm nay : 8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm qua : 232
Tuần này : 973
Tuần trước : 1,789
Tháng này : 25,436
Tháng trước : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,487
Tất cả : 314,646