Hiện tìm kiếm văn bản

Có 181 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuNgày đăng
1 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Thủ tướng Chính phủ
Đính kèm file :  

 tbvp489trienkhaithuchienchithiso192942tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15_2942tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22.pdf

VĂN BẢN29-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 kh488tcboiduonggiaoienvacbql2842tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9_2842tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.pdf

KẾ HOẠCH28-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 MẪU 6 - THÔNG TƯ 36
Đính kèm file :  

 mau6-tt362tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá62tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815_17112tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá181tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.docx

Báo cáo17-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
4 DANH SÁCH ĐĂNG KÍ THAM GIA HỘI THI “GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI” CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
Đính kèm file :  

 mau_danh_sach_gv_du_thi_261tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá171tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf

Báo cáo26-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
5 Số:218/ KH-PVA 218 KẾ HOẠCH Tổ chức hội thi “ Đồ dùng dạy học tự làm” Năm học: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 218_ke_hoach_thi_lam_dddh_115-16_261tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá178.pdf

KẾ HOẠCH12-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
6 181/KH-PVA 181/KH-PVA KẾ HOẠCH Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 khdtbd_17-18_2692tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá179.doc

KẾ HOẠCH26-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
7 66 /QĐ-PVA 66 /QĐ-PVA , QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập ban công tác bồi dưỡng thường xuyên Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 BÁO CÁO14-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
8 176 /KH-PVA KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lí, giáo viên Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 ke_hoach_bdtx_nam_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17_2692tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá178.doc

KẾ HOẠCH13-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
9 124tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá /BC-GDĐT BÁO CÁO Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 bc_tc_phnv_17_-_18_992tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1722.doc

Báo cáotập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 1276/KH-GDĐT-TH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 CẤP TIỂU HỌC
Đính kèm file :  

 kh_nv_nh_17_18_992tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1722.doc

KẾ HOẠCHtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
11 59 /PVA LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 / 4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/ 4/ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
Đính kèm file :  

 kh tuan_3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.docx

KẾ HOẠCHtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
12 56 /PVA LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Từ 27 / 3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đến 31 / 3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
Đính kèm file :  

 kh tuan_29.docx

KẾ HOẠCHtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
13 51 /PVA LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (Từ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá / 3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đến 24/ 3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
Đính kèm file :  

 kh tuan_28.docx

KẾ HOẠCHtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
14 44 /PVA LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (Từ 13 / 3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đến 17/ 3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
Đính kèm file :  

 kh tuan_27.docx

KẾ HOẠCHtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
15 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá /PVA LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 / 3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đến 11/ 3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
Đính kèm file :  

 kh tuan_26.docx

KẾ HOẠCHtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
1234567891tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá...