Thông tin hỗ trợ điền phiếu đăng kí thi THPT QG 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

1/ Các em học sinh tải file đính kèm để xem thông tin

         File 1: thông tin về mã trường

   File 2: thông tin về mã tỉnh/thành phố, quận/huyện

         File 3: thông tin về mã các xã, phường đặc biệt khó khăn

         File 4: thông tin về các loại chứng chỉ dùng để xét miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ (chỉ áp dụng khi xét tốt nghiệp)

2/ Các thông tin sai sót, thay đổi trong khoảng thời gian từ 3/4 đến 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4, học sinh báo trực tiếp về phòng Học vụ

3/ Các website cần lưu ý:

       + http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn  dùng để đăng nhập, thay đổi tài khoản cá nhân. (nếu quên mật khẩu thì liên hệ thầy Sĩ Trung)

       + https://thituyensinh.vn  dùng để tra thông tin về mã trường, mã ngành, mã tổ hợp

4/ Dân tộc Hoa là dân tộc thiểu số

Tải file đính kèm: thong_tin_ho_tro_242tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1922.rar