Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh được tập hợp, xây dựng, quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm mục đích tập hợp đầy đủ các đầu sách hiện tại của Nhà xuất bản Tổng hợp, Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ, Nhà xuất bản Trẻ với nội dung phù hợp với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thường xuyên cập nhật và công bố những tấm gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương trong giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 và trong các giai đoạn tiếp theo, cũng như những tấm gương học tập và làm theo lời Bác đã được in thành sách.

 

 

http://thuviensachhochiminh.tphcm.gov.vn