Thông báo: Về đăng kí dự tuyển thành viên CLB Văn nghệ

Thời gian đăng kí: từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đến ngày 11/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Đăng kí tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo7u1kCIO9VspVYeBhn7P5gw_5nvUPjUfc7OPc_3PBeoSIw/viewform
Tác giả: ĐOÀN TRƯỜNG