Lễ kết nạp Đảng viên

Lễ kết nạp Đảng viên 27/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kiểm định, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018

Kiểm định, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1822/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lễ kết nạp đảng viên

Lễ kết nạp đảng viên14/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Ngày 14/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, Chi bộ trường THPT Hoàng Hoa Thám tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Trần Dư Ngọc Mai Trâm.

Lễ kết nạp Đảng viên

Lễ kết nạp Đảng viên26/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Phân tích chất lượng Đảng viên năm 2016

Phân tích chất lượng Đảng viên năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá165/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng27/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hình ảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè 2016

Hình ảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16