Kế hoạch và điều lệ Giải bóng đá minin nam giáo viên Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố lần thứ 21 - Năm 2020.

Kế hoạch và điều lệ Giải bóng đá minin nam giáo viên Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố lần thứ 21 - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.12/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo đăng ký trại hè Thanh Đa cho con CB, GV, NV - Năm 2019

Thông báo đăng ký trại hè Thanh Đa cho con CB, GV, NV - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá194/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thầy Cô xem cụ thể tệp đính kèm

Hội thi làm bánh

Hội thi làm bánh "hướng về đất tổ" tại đầm sen3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chủ nhật, 14/4, ngày Thầy Cô trường Ngô Gia Tự đã tham gia tại Đầm Sen