THPT Ngô Gia Tự | Sở GDĐT Hồ Chí Minh tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tình hình đội ngũ Tổ Tin học, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (7/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tình hình nhân sự Tổ Lịch sử. Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (7/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Ke hoach giang day hoc ky i (4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Ke hoach to - tinh hinh nhan su (4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Ke hoach - tinh hinh nhan su to tin hoc (4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Ke hoach to dia ly - tinh hinh nhan su 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch thực hiện chương trình học kỳ 1. năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch cụ thể từng tháng (25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Nhân sự của tổ (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) (7/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Ke hoach van hoa ngoai gio buoi 2 (4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Dang ky thi dua - ke hoach tung thang (4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Ke hoach giang day hoc ky i (4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hoat dong chuyen mon to dia ly (4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch thực hiện chương trình học kỳ 2. năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG: Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 ... (25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Lịch thực hiện nội dung, chương trình nhà trường (25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch dạy học trực tuyến trong thời gian nghỉ do Covid-19 (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn đánh giá - nộp hồ sơ đánh giá, phân loại Quý IV năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của cán bộ, công... (23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về kỳ thi Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (8/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hướng dẫn khung mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc Sở năm... (22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (4/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Công văn số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Sở GD và ĐT hướng dẫn thi THPT và xét TN 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về việc tổ chức kỳ thi THPT năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (5/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố đến hết tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá do... (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (8/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kỳ thi Olympic tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về hướng dẫn tổ chức Hội nghị CB,CC,VC; xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở trong hoạt động của... (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) (15/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông tư tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông tư 32/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (28/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn khung thu thỏa thuận (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) (24/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và Người lao động" (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá). (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc đăng ký lịch tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25. (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Xem thêm

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm qua : 625
Tuần này : 2,712
Tuần trước : 3,269
Tháng này : 23,538
Tháng trước : 25,373
Tất cả : 325,347