CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CĂN CỨ

- Thông tư số 18/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Công văn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.

Tác giả: Admin
Tải file đính kèm: 182tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18_2852tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1911.docx
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)


Tải file đính kèm: cv5932tudanhgiadanhgiangoaiphothong1422tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915_2852tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1911.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)