HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MICROSOFT TEAMS, SỬ DỤNG TEAMS CHO HỌC SINH

Các em nhận Tài khoản, mật khẩu từ GVCN, xem kỹ hướng dẫn để đổi mật khẩu, đăng nhập MS Teams và sử dụng để học trực tuyến.

Xem 2 file đính kèm

file: Hướng dẫn cài đặt và đăng nhập ms_Teams

file: hd su dung_HS

 

Links Video hướng dẫn .

 

Tác giả: admin
Tải file đính kèm: hdcaidatvadangnhapmsteams_1642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)


Tải file đính kèm: hd_su_dunghsthoa_lam_1642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)