THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Đại hội đại biểu cha mẹ học sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức Đại hội đại biểu cha mẹ học sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

Đến dự Đại hội có sự tham dự của:

- Cô Nguyễn Thị Hồng Chương - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng

- Cô Nguyễn Nguyệt Lệ - Phó Hiệu trưởng

- Cô Nguyễn Minh Bạch Lan - Phó Hiệu trưởng

- Thầy Đoàn Huỳnh Xuân Tưởng - Phó Hiệu trưởng

- Ông Trần Xuân Thái - Phó Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

- Ông Lê Khắc Khang - Phó Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

cùng các Ông/Bà trong Ban đại diện CMHS của trường; Trưởng Ban, Phó Ban đại diện CMHS của các lớp và  Khối trưởng chủ nhiệm của ba khối 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 11 và 12.

Chương trình Đại hội gồm 11 phần:

1. Báo cáo quá trình chuẩn bị Đại hội Đại biểu CMHS toàn trường.

2. Hiệu trưởng báo cáo tóm tắt tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và dự thảo nhiệm vụ trọng tâm năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của trường.

3. Báo cáo tổng kết hoạt động của BĐD CMHS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

4. Dự thảo phương hướng hoạt động năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Ban Đại diện CMHS.

5. Tổng hợp, trả lời ý kiến đóng góp của cha mẹ học sinh các lớp.

6. Thảo luận phương hướng hoạt động của BĐD CMHS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

7. Ban Đại diện CMHS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 tuyên bố mãn nhiệm kỳ.

8. Bầu Ban đại diện CMHS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

9. Ban Đại diện CMHS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 ra mắt Đại hội.

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội CMHS toàn trường.

11. Tổng kết Đại hội - Bế mạc.

Một số hình ảnh buổi Đại hội:

 

 

                                 Tuyên bố lý do và giới thiệu đoàn Chủ tịch - Đoàn thư ký Đại hội

 

                                Đoàn Chủ tịch - Đoàn thư ký Đại hội

 

                                Báo cáo quá trình chuẩn bị Đại hội Đại biểu CMHS toàn trường

 

                              Hiệu trưởng báo cáo tóm tắt tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

                          và dự thảo nhiệm vụ trọng tâm năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của trường.

 

Thảo luận phương hướng hoạt động của BĐD CMHS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

 

 

 

                                Ban Đại diện CMHS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 tuyên bố mãn nhiệm kỳ

 

                                   

 

                                Ban Đại diện CMHS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 ra mắt Đại hội