THPT Nguyễn Thị Minh Khai

KẾT QUẢ THI ĐẤU GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MÔN CẦU LÔNG TỪ NGÀY tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 ĐẾN 16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

KẾT QUẢ THI ĐẤU GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MÔN CẦU LÔNG CỦA ĐỘI TUYỂN CẦU LÔNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TÍCH NHƯ SAU: . HUY CHƯƠNG VÀNG NỘI DUNG ĐÔI NỮ. . HUY CHƯƠNG BẠC NỘI DUNG ĐÔI NAM NỮ. . HUY CHƯƠNG ĐỒNG NỘI DUNG ĐÔI NAM. . HUY CHƯƠNG ĐỒNG NỘI DUNG ĐƠN NỮ.

Tác giả: TRẦN KIỀU THƯ
Tải file đính kèm: bao_cao_ket_qua_thi_dau_hoi_khoe_phu_dong_tp_192tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_17112tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915.docx
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)