THPT Nguyễn Thị Minh Khai

KẾT QUẢ THI ĐẤU GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MÔN BƠI LỘI

KẾT QUẢ THI ĐẤU GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MÔN BƠI LỘI CỦA ĐỘI TUYỂN TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TÍCH HAI HUY CHƯƠNG BẠC.

Tải file đính kèm: thanh_tich_hkpdtphcm_boi_loi_nh_19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_5122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1919.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)