THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Nội dung bài học môn Công nghệ (trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh)

Bài 37: Một số loại vacxin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi

- Hoc sinh coi Bài 37: Một số loại vacxin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi

- Trả lời câu hỏi trong sgk

Tác giả: Tổ Sinh - CN