THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Thành tích tham dự thể thao học sinh thành phố môn cờ tướng, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thành tích tham dự thể thao học sinh thành phố môn cờ tướng, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

 

Trường THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Tổ : GDTC – GDQPAN                                                                                                                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

         THÀNH TÍCH THAM DỰ THỂ THAO HỌC SINH THÀNH PHỐ

             MÔN:  CỜ TƯỚNG – HỌC KỲ II - NĂM HỌC  2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

 

I/- GIẢI  ĐỒNG  ĐỘI NAM :    HUY CHƯƠNG VÀNG

 

II/- GIẢI  ĐỒNG  ĐỘI  NỮ :      HUY CHƯƠNG VÀNG

 

III/- GIẢI  CÁ NHÂN  NỮ :        3 HUY CHƯƠNG ĐỒNG

 

TỔNG SỐ HUY CHƯƠNG:        2 HUY CHƯƠNG VÀNG  -  3  HUY CHƯƠNG ĐỒNG

                                                                          Tp.HỒ CHÍ MINH , Ngày  11 Tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2  Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19                                                                       

                                                                                                 GV PHỤ TRÁCH HUẤN LUYỆN

                                                                                                        NGUYỄN DANH BÁ 

Tải file đính kèm: thanh_tich_tham_du_the_thao_hoc_sinh_thanh_pho_-mon_co_tuong_-_nam_hoc_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_1642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.docx
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)