THPT Nguyễn Thị Minh Khai

MỜI HỌP TỔ VẬT LÝ CÔNG NGHỆ LẦN 2 / THÁNG 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

 

THÔNG BÁO

MỜI HỌP TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ

(Lần 2 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

 

            Kính mời Giáo viên Tổ Vật Lý - Công nghệ họp tổ lần 2 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

            1) Thời gian: 11g15 trưa thứ 6 (25/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

            2) Địa điểm: Hội trường A trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

            3) Nội dung:

                        Họp tổ chuyên môn

            Đề nghị tất cả thành viên của tổ tham gia họp đầy đủ.

                                                                                                                                                                                    TỔ TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                    Mai Thúy Hải