THPT Nguyễn Thị Minh Khai

HỌP TỔ TOÁN LẦN 1 / THÁNG 9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kính mời GV Tổ Toán họp tổ lần 1 / tháng 9 tại Phòng họp Lầu 1 / THƯ VIỆN.

Thời gian: 7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá sáng thứ Ba 17/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

Nội dung:

1/ Hội nghị CBCC

2/ Họp chuyên môn.