cuộc thi viết chủ đề “Hoa giữa đời thường”

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CĐCS THPT NGUYỄN VĂN LINH

Số: 34/KH-CĐGD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

KẾ HOẠCH

cuộc thi viết chủ đề “Hoa giữa đời thường”

 

Căn cứ Kế hoạch số 12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/KH- CĐGD ngày 22 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Ban Thường Vụ Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố về tổ chức thi viết chủ đề “Hoa giữa đời thường” trong cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ) Công đoàn cơ sở Trường THPT Nguyễn Văn Linh xây dựng kế hoạch cuộc thi tại cơ sở, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thiết thực kỷ niệm 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18); chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XI, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18).

- Thông qua cuộc thi, phát hiện và giới thiệu những điển hình tập thể, cá nhân nữ CBNGNLĐ tiêu biểu trong giảng dạy, công tác, trong các phong trào thi đua yêu nước; những đóng góp tích cực của đội ngũ phụ nữ thành phố nói chung và nữ CBNGNLĐ nói riêng cho sự phát triển của tổ chức Công đoàn, tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ và sự phát triển của thành phố nói chung. Phát huy tốt giá trị đạo đức, phẩm chất người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức cuộc thi mang tính thiết thực và hiệu quả, tạo điều kiện để nữ CBNGNLĐ được tìm hiểu, học tập, giao lưu qua những tấm gương sáng trong cuộc sống, các gương điển hình là người thật việc thật tiêu biểu trong quá trình lao động, sản xuất, học tập tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Bài dự thi phải là bài viết mới, không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào và chưa đăng ở bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào. Người dự thi phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của tác phẩm.

- Nội dung bài viết thể hiện được mục đích, ý nghĩa của cuộc thi; ngôn ngữ trong sáng, không vi phạm thuần phong, mỹ tục của Việt Nam.

II. THỂ LỆ:

1. Chủ đề cuộc thi: “Hoa giữa đời thường”.

2. Đối tượng dự thi:

Tất cả đoàn viên công đoàn, CBNGNLĐ đang công tác tại trường THPT Nguyễn Văn Linh.

3. Nội dung:

- Những điển hình tập thể lao động nữ, điển hình cá nhân nữ có những sáng kiến mới, việc làm tốt thông qua các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn và Hội Liên hiệp phụ nữ phát động như: phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, …

- Những tấm gương điển hình vượt khó, tích cực, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, trong học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; những điển hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị; những đóng góp tích cực của đội ngũ nữ CBNGNLĐ, của hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ vào sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố trong 5 năm qua (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18).

- Các đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo thành phố, với tổ chức Công đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ nhằm góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

4. Hình thức:

- Bài viết theo thể loại văn xuôi, sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Việt, được viết tay hoặc đánh máy, có thể minh họa bằng tranh, ảnh,... cho bài viết thêm sinh động (không nhận bài photocopy).

- Độ dài bài viết: 1.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến 1.5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá từ; không được viết tắt hoặc sử dụng những ký tự đặc biệt.

- Bài viết trên khổ giấy A4; font chữ Times New Roman; cỡ chữ 14, cách dòng 1,5 cm; cách lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2cm, lề dưới 2cm. Phía trên tiêu đề bài viết ghi rõ họ tên, chức vụ, nơi công tác, số điện thoại để Ban tổ chức tiện liên lạc (theo mẫu đính kèm).

- Không chấp nhận các bài thi giống nhau; các bài lấy từ các trang báo mạng, báo giấy; các bài viết đã đạt giải trong các cuộc thi khác.

- Mỗi người chỉ tham gia tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bài dự thi

- Bài dự thi đã gửi tham gia cuộc thi sẽ thuộc quyền sử dụng của Ban tổ chức cuộc thi, không trả lại thí sinh. Ban tổ chức cuộc thi, Báo Người Lao Động, Báo Phụ nữ thành phố được quyền sử dụng các bài viết hay để biên tập lại và đăng trên báo, sổ tay Công đoàn của Liên đoàn Lao động Thành phố, cuốn Thông tin Gia đình và Đời sống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố; đồng thời tuyển chọn in tập san chuyên đề cuộc thi.

5. Địa điểm và thời hạn nhận bài dự thi:

5.1. Hình thức và địa điểm gửi bài dự thi:

+ Gửi bài thi trực tiếp tại trường THPT Nguyễn Văn Linh (cô Hà);

5.2. Thời hạn nhận bài dự thi: Từ ngày 25/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 đến hết ngày 24/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

Công đoàn cơ sở sẽ gửi bài dự thi của đoàn viên về Công đoàn giáo dục thành phố Hồ Chí Minh (hạn chót là 31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG( của CĐGD TPHCM)

1. Giải thưởng tập thể (phong trào): dành cho các tập thể có người tham gia dự thi nhiều nhất để trao giải phong trào.

2. Giải thưởng cá nhân:

- tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 giải nhất: 3.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáđ/giải

- tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 giải nhì:  2.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáđ/giải

- tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 giải ba:   1.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáđ/giải

- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá giải khuyến khích: 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáđ/giải

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN;

Kể từ ngày triển khai kế hoạch, BCH Công đoàn kêu gọi, vận động cán bộ, nhà giáo và người lao động tham gia viết bài, sau đó tổng hợp gửi về Ban Tuyên giáo Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố trước ngày 24/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 tham gia hội thi cấp Ngành, cấp Thành phố.

Để hội thi đạt kết quả và thu hút đông đảo cán bộ, nhà giáo và người lao động tham gia, công đoàn cơ sở báo cáo Cấp Ủy để xin ý kiến chỉ đạo, phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

 

 

                                                                                          TM. BAN CHẤP HÀNH 

                                                                                                                                     CHỦ TỊCH

  -                                                                                                                                             

  -                                                                                                                             

 

                                                                                                Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu bài viết tham dự cuộc thi “Hoa giữa đời thường”:

 

Bài viết tham gia cuộc thi “Hoa giữa đời thường”

Tiêu đề bài viết: ……………………………………..(do thí sinh tự đặt tiêu đề)

______________ 

 

  • Họ và tên người dự thi:……………………………………
  • Nơi công tác / chức vụ:……………………
  • Địa chỉ cơ quan: ……………………………………………
  • Địa chỉ cư trú: ……………………………………………
  • Công đoàn cấp trên: ……………………………………………
  • Số điện thoại liên lạc:……………………………………..
  • Chọn tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 trong tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 đối tượng dưới đây và đánh dấu X vào ô tương ứng:

+ Là đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ:

+ Là cán bộ, hội viên, phụ nữ: