LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

VĂN NGHỆ MỞ MÀN BUỔI LỄ

(với màn trình diễn của các chàng trai lớp 11A1 & 11A4)

 

 

ẢNH LƯU NIỆM KHÁCH MỜI VÀ BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

 

 

CÙNG TOÀN THỂ HỌC SINH TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG

 

LỜI PHÁT BIỂU KHAI TRƯỜNG CỦA THẦY HIỆU TRƯỞNG HOÀNG LÊ HẬU

 

 

HỒI TRỐNG BÁO HIỆU NGÀY TỰU TRƯỜNG

 

LỜI NHẮN NHỦ CỦA THẦY NGÔ THIỆN HĐQT NHÀ TRƯỜNG

 

 

CÙNG VỚI LỜI CĂN DẶN CÁC EM CỦA THẦY ĐỖ THÀNH NHƠN - TỔNG GIÁM THỊ

 

 

CHƯƠNG TRÌNH NỐI TIẾP VỚI TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CỦA LỚP 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáA3

 

 

VÀ CỦA LỚP 11A1

 

 

LỜI NHẮN NHỦ CỦA CÔ DIỆU LINH - ĐẠI DIỆN GIÁO VIÊN

 

 

CÙNG VỚI KHÁCH MỜI

 

 

VÀ LỜI HỨA CHĂM HỌC CHĂM NGOAN CỦA ĐẠI DIỆN HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG

 

 

TIẾP NỐI CHƯƠNG TRÌNH LÀ MÀN SONG CA CỦA LỚP 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáA4

 

 

LIÊN TIẾP LÀ 11A2

 

 

11A4

 

 

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáA2 SONG CA

 

 

VẪN LÀ LỚP 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáA2 VÀ CŨNG LÀ KẾT THÚC CHO CHƯƠNG TRÌNH

 

 

NHỮNG HÌNH ẢNH DỄ THƯƠNG CỦA GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG

 

 

 

Tác giả: THPT TRẦN NHÂN TÔNG