Trường THPT Trường Chinh
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong 4 kỳ

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong 4 kỳ 8/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hầu hết động cơ trên ô tô hiện nay đang sử dụng đó là động cơ đốt trong 4 kỳ (nhiên liệu xăng hoặc dầu diesel), bài viết này tôi xin đề cập đến cấu tạo & nguyên lý hoạt động chung của động cơ đốt trong 4 kỳ như sau: 1. Cấu tạo chung của động cơ 4 kỳ: Xét về mặt cấu tạo động cơ đốt trong 4 kỳ sử dụng nhiên liệu xăng hoặc diesel về cơ bản là giống nhau, chỉ khác nhau về hệ thống cung cấp nhiên liệu và cơ chế đốt cháy nhiên liệu.

Phương pháp giáo dục STEM29/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17