Trường THPT Trường Chinh

Thời gian phát sóng truyền hình các chuyên đề kiến thức lớp 9 và lớp 12 trên kênh HTV (HTVkey)

 

 

Chủ Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

12

13

14

15

16

17

18

SÁNG
(khối 9)

8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Toán

Toán (phát lại)

Toán

Toán (phát lại)

Toán

Toán (phát lại)

9gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Ngữ Văn

Ngữ Văn (phát lại)

Ngữ Văn

Ngữ Văn (phát lại)

Ngữ Văn

Ngữ Văn (phát lại)

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đágtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Anh

Anh (phát lại)

Anh

Anh (phát lại)

Anh

Anh (phát lại)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU
(khối 12)

14gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Toán

Anh

Sử

Toán

Anh

Sử

15gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Ngữ Văn

Địa

Ngữ Văn

Địa

16gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Hóa

Sinh

GDCD

Hóa

Sinh

GDCD


 

Chủ Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

19

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

21

22

23

24

25

SÁNG
(khối 9)

8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Toán

Toán (phát lại)

Toán

Toán (phát lại)

Toán

Toán (phát lại)

9gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Ngữ Văn

Ngữ Văn (phát lại)

Ngữ Văn

Ngữ Văn (phát lại)

Ngữ Văn

Ngữ Văn (phát lại)

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đágtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Anh

Anh (phát lại)

Anh

Anh (phát lại)

Anh

Anh (phát lại)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU
(khối 12)

14gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Toán

Anh

Sử

Toán

Anh (phát lại ôn tập 1)

Sử

15gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Ngữ Văn

Địa

Ngữ Văn (phát lại kỹ năng đọc hiểu văn bản)

Địa

16gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Hóa

Sinh

GDCD

Hóa

Sinh

GDCD


 

Chủ Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

26

27

28

29

3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

1

2

SÁNG
(khối 9)

8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Toán

Toán (phát lại)

Toán

Nghỉ lễ

Toán (phát lại)

9gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Ngữ Văn

Ngữ Văn (phát lại)

Ngữ Văn

Ngữ Văn (phát lại)

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đágtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Anh

Anh (phát lại)

Anh

Anh (phát lại)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU
(khối 12)

14gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Toán

Anh (phát lại ôn tập 2)

Sử

Sử

15gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Ngữ Văn (phát lại kỹ năng làm văn)

Địa

Địa

16gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Hóa

Sinh (phát lại ôn tập Tiến hóa)

GDCD

GDCD


 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

3

4

5

6

7

8

9

SÁNG
(khối 9)

8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Toán

Toán (phát lại)

Toán

Toán (phát lại)

 

 

9gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Ngữ Văn

Ngữ Văn (phát lại)

Ngữ Văn

Ngữ Văn (phát lại)

 

 

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đágtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Anh

Anh (phát lại)

Anh

Anh (phát lại)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU
(khối 12)

14gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Toán

Anh (phát lại ôn tập 3)

Sử

 

 

 

15gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Ngữ Văn (Nghị luận luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi phát sóng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Địa

 

 

 

16gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Hóa

Sinh (phát lại ôn tập Sinh Thái)

GDCD

 

 

 

Tải file đính kèm: lich_day_truc_tuyen_1742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.xlsx
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)