Khơi dậy niềm tự hào từ một lời dạy của Bác Hồ

 

 

Năm 196tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá nhân kỷ niệm Đảng ta tròn 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều bài viết và nói về Đảng. Trong những bài viết và nói quan trọng ấy, có một bài nói khi nghe lại chúng ta thấy như được khơi dậy niềm tự hào đặc biệt về Đảng quang vinh. Đó là bài phát biểu của Bác tại lễ kỷ niệm 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm ngày thành lập Đảng.
Mở đầu bài nói Bác dành những lời đánh giá tốt đẹp ca ngợi tinh thần thi đua lao động, học tập và sản  xuất  của  đồng bào Miền Bắc. Đồng thời Người thay mặt Đảng và đồng bào miền Bắc gửi đến đồng bào miền Nam lời thăm hỏi ân cần nhất và khẳng định cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam nhất định thắng lợi. Nói về Đảng, Bác mở đầu bằng một niềm tự hào vô bờ bến: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại”(1). Để minh chứng cho nhận định ấy, Bác đã nêu ra 5 lý giải đặc biệt sâu sắc là:
Một là: Đảng ta thật là vĩ đại, vì “Đảng ta là con nòi, xuất thân từ giai cấp lao động. Trong đại gia đình vô sản quốc tế rực rỡ dưới ngọn cờ Chủ nghĩa Mác - Lênin”(2). Ngay từ khi ra đời Đảng ta đã lấy Chủ nghĩa Mác- Lênin làm nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động. Từ năm 1927 khi viết cuốn “Đường kách mệnh”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chỉ có chủ nghĩa Lênin là chân chính nhất, chắc chắn nhất. Nhờ sự sáng suốt đó, sự đúng đắn đó đã dẫn dắt Đảng ta không ngừng lớn mạnh trưởng thành, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: đứng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm lần thứ 35 ngày thành lập Đảng tổ chức tại Nhà hát nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 3/2/1965 giải phóng dân tộc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, đưa đất nước ta tiếp tục tiến lên theo tư tưởng của Lênin vĩ đại. trong suốt quá trình lãnh đạo và trưởng thành Đảng không một phút lung lay về lý tưởng, không một giây xa rời chủ nghĩa, kể cả lúc thế giới đổi thay, phong trào cộng sản có khi chao đảo. Ngày nay nước ta đã chuyển giai đoạn mới, Đảng lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước, chuyển đổi mô hình kinh tế từ quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa. Đảng chẳng những không thay đổi về lý tưởng mà tiếp tục nghiên cứu lý luận, sáng tạo lý luận, tổng kết thực tiễn để làm phong phú hơn nền tảng tư tưởng của Đảng: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Như lời Bác dạy, Đảng ta thật là vĩ đại vì Đảng ta luôn hoàn thành tuyệt đối với lý tưởng và càng ngày càng làm cho lý tưởng đó trong sáng hơn phong phú hơn bằng chính những bước tiến và những thành công của cách mạng Việt Nam.
Hai là: Đảng ta thật là vĩ đại vì công lao của Đảng thật là to lớn. Đó là lãnh đạo nhân dân ta từ vong quốc nô trở thành người chủ đất nước và chủ vận mệnh của chính mình. “Mầu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi…”(3). Sự thật từ khi nước ta bị đế quốc Pháp xâm lược, đất nước ta là thuộc địa, nhân dân ta là vong quốc nô, mặc dù, các phong trào yêu nước sôi nổi nổ ra khắp nước với những nhà yêu nước vĩ đại như Trương Định, Nguyễn Hữu Huân, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh… nhưng đều bị kẻ thù dìm trong bể máu và không tránh khỏi thất bại. Đảng ta ra đời với chính cương sách lược đúng đắn đã thức tỉnh được quần chúng yêu nước, giác ngộ họ và tập hợp họ xây dựng các tổ chức yêu nước, xây dựng lực lượng và phát động phong trào. Hơn thế, Đảng luôn luôn đứng ở đầu sóng ngọn gió chấp nhận hy sinh chịu đựng gian khổ, lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên. Như Bác viết: “Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do.
Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ và chúng ta phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt qua tất cả mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã chuyển lại cho chúng ta”(4). Sự vĩ đại của Đảng là truyền thống sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Trong bất kỳ tình huống nào các đảng viên của Đảng luôn thật sự là những người gương mẫu, đúng như lời khen của nhân dân: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Sự hy sinh của Đảng và những đảng viên của Đảng đã khiến nhân dân một lòng, một dạ theo Đảng, tin yêu Đảng và sẵn sàng hy sinh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa. Đó cũng là sự vĩ đại của Đảng ta.
Ba là: Đảng ta vĩ đại vì Đảng ta có sức mạnh vật chất và tinh thần, Đảng ta có sức mạnh dời non lấp biển. Sức mạnh của Đảng được Bác ví như sức mạnh của vị anh hùng dân tộc Thánh Gióng. Nhìn lại lịch sử và quá trình trưởng thành của Đảng, chúng ta thấy Đảng ta từ lúc chỉ có một nhóm người, hoạt động bí mật, phải trốn tránh kẻ thù. Dần dần, Đảng ta trở thành một lực lượng lãnh đạo phong trào cộng sản ở nước ta. Với những trang sử vẻ vang như Xô Viết
-    Nghệ Tĩnh (193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-1931), phong trào Dân chủ (1936-1939), phong trào vận động khởi nghĩa (1939-1945) và đặc biệt là cuộc cách mạng tháng Tám (1945). Đảng đã lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, tạo ra kỳ tích và trở thành tấm gương cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, mặc dù khi đó Đảng ta chỉ có gần 5.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đảng viên. Từ thắng lợi ấy, sức mạnh của Đảng được nhân lên gấp nhiều lần để đánh thắng thực dân Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, rồi chiến thắng đế quốc Mỹ với chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/1975), đất nước ta thực sự được thống nhất, nhân dân ta thực sự được sống trong độc lập và tự do. Từ đó Đảng bắt tay vào lãnh đạo toàn dân thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ gian khó là phát triển kinh tế, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “thắng đế quốc và phong kiến là tương đối dễ, thắng bần cùng lạc hậu còn khó hơn nhiều”(5). Với tâm niệm rằng: “Hễ còn có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình không làm tròn nhiệm vụ. Cho nên Đảng vừa lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hằng ngày của nhân dân”(6). Với nhận thức và tâm niệm đó Đảng quyết tâm vượt lên chính bản thân mình, buộc mình phải trưởng thành và vững vàng hơn nữa, quyết tâm đưa nền kinh tế ra khỏi khủng hoảng, phá được thế bao vây cấm vận, mở rộng giao thương trên cơ sở hợp tác hữu nghị với tất cả các nước, tranh thủ xu thế toàn cầu hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tranh thủ mọi điều kiện để chuyển đổi nền kinh tế từ quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng ta đã vượt lên một cách đáng tự hào, không phải chỉ trung thành với lý tưởng với chủ nghĩa, có bề dày kinh nghiệm lãnh đạo mà Đảng còn là một Đảng trí tuệ có khả năng nghiên cứu và sáng tạo lý luận, có khả năng tổng kết, đánh giá thực tiễn và dám tự tin khoa học vào mô hình đã lựa chọn và những thắng lợi tuy mới chỉ là
bước đầu của sự nghiệp đổi mới đất nước đã góp phần làm cho Đảng ta thật là vĩ đại.
Bốn là: Đảng ta thật là vĩ đại, vì Đảng ta luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, “Ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc Đảng ta không còn lợi ích gì khác”(7). Ngay từ khi ra đời Đảng đã lấy mục tiêu để phấn đấu hy sinh là giải phóng dân tộc, cứu dân tộc ta khỏi kiếp nô lệ, thoát khỏi sự áp bức giai cấp và nô dịch dân tộc của chủ nghĩa đế quốc, với mục đích tối cao là giải phóng con người ó cũng là mục tiêu trong suốt tiến trình cách mạng của Đảng. Từng bước, từng giai đoạn cụ thể Đảng lãnh đạo từng phong trào, đánh bại mọi cái ác, mọi cái xấu đưa dân tộc, nhân dân ta từ kiếp nô lệ thành chủ nhân của đất nước mình, từ đói nghèo trở nên no ấm, hạnh phúc. Sự nghiệp cách mạng của Đảng ngày càng gắn chặt với sự nghiệp giải phóng con người mang lại lợi ích cho con người, trước hết là nhân dân mình, đồng bào mình. Nhân dân ta có câu cửa miệng khi nói đến sự đổi thay, sự tiến bộ, hay nói đến ấm no hạnh phúc là “ơn Đảng ơn Bác Hồ”. Đó là câu nói thật giản dị nhưng bao hàm nội dung vĩ đại là sự gắn bó của Đảng, Bác với Dân, sự gắn bó ấy được thử thách trong suốt quá trình đấu tranh gian khổ và được minh chứng bằng những lợi ích, những thành quả cho nhân dân được hưởng thụ hôm nay. Nó bao trùm từ sứ mệnh chính trị là quyền dân chủ, để đảm bảo nước ta là nước dân chủ, mọi lợi ích đều thuộc về dân, mọi quyền hành đều ở nơi dân, đến đời sống hằng ngày như: “Hễ dân đói là Đảng có lỗi, dân rét là Đảng có lỗi, dân ốm dân bệnh tật là Đảng có lỗi…”. Trách nhiệm với dân, mưu cầu lợi ích cho dân là không có giới hạn, “cho nên Đảng ta vĩ đại vì nó bao trùm cả nước, đồng thời vì nó gần gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào ta”(8). Gắn bó máu thịt với dân, lấy dân làm gốc, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, Đảng ta luôn giáo dục cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên phải rèn luyện chống chủ nghĩa cá nhân, không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng: “Bất kỳ ở cương vị nào, làm công việc gì đều phải trau dồi đạo đức cách mạng, tẩy trừ chủ nghĩa cá nhân, cố gắng học tập chính trị, văn hóa và khoa học, kỹ thuật, làm tốt công tác kinh tế tài chính, gương mẫu trong mọi việc làm. Phải đoàn kết và học hỏi những anh em ngoài Đảng và ngoài Đoàn, để cùng nhau tiến bộ”(9). Có như vậy mới có thể làm được người lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Sự vĩ đại đó còn được nhân lên ở một thực tế lịch sử là từ khi Đảng ta ra đời nhân dân ta một lòng một dạ tin theo Đảng, đi theo và chịu sự lãnh đạo của Đảng. Trải qua bao giai đoạn lịch sử thăng trầm, mối quan hệ giữa dân với Đảng càng thử thách thì càng gắn bó, còn dân là còn Đảng, có Đảng là nhân dân luôn đứng dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng. Ngày nay trong cuộc đấu tranh quyết liệt chống đói nghèo lạc hậu và cũ kỹ, Đảng cần phải sáng suốt hơn bao giờ hết chống lại mọi biểu hiện của suy thoái, lợi ích nhóm và mọi biến tướng của chủ nghĩa cá nhân. Phải khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: Giữ gìn chủ nghĩa, trau dồi đạo đức cách mạng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của nhân dân thì “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.
Năm là: Đảng ta thật là vĩ đại vì uy tín của Đảng không ngừng được nâng cao, vai trò và sự ảnh hưởng của Đảng ngày càng lớn, không chỉ trong nước mà còn cả trên trường quốc tế. Điều đó được thể hiện ở quan hệ quốc tế của Đảng không ngừng được mở
rộng không chỉ trong những Đảng có chung hệ tư tưởng mà còn cả các Đảng cầm quyền khác nhau về quan điểm chính trị. Đánh giá vai trò công lao và uy tín của Đảng, Bác đã viết thành những câu thơ:
“Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình Đảng là đạo đức, là văn minh Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no Công ơn Đảng thật là to Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”(1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá).
Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, bài nói của Bác Hồ tại lễ kỷ niệm 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm thành lập Đảng còn nguyên tính thời sự. Mỗi khi đọc lại bài viết ấy lòng chúng ta vô cùng phấn khích, một niềm tự hào về Đảng được khơi dậy, và từ tự hào, niềm tin vào Đảng được tăng lên, mọi cố gắng, mọi quyết tâm như được thêm động lực để hoàn thành trách nhiệm quan trọng của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay và mục tiêu to lớn do Đại hội Đảng lần thứ 12 nêu ra là. “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”(11).

Chú thích:
(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9)(1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)  Trích  bài  phát
biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm ngày thành lập Đảng. In trong Hồ Chí Minh toàn tập (xuất bản lần thứ ba), NXB Chính trị quốc gia, H.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11, Tập 12, trang 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4.
(11) Báo Nhân dân, số 22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá32, ngày 22/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2116.