CHUYÊN ĐỀ: Nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học/ hoạt động giáo dục theo TT 22/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐT

Trường Rạch Ông tổ chức Chuyên đề Nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học/ hoạt động giáo dục theo TT 22/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐT cho tất cả các giáo viên ngày 8/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18