Hiện tìm kiếm văn bản

Có 14 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuNgày đăng
1 KẾ HOẠCH : Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra và Phương án đón học sinh trở lại học tập
Đính kèm file :  

 ke_hoach_tang_cuong_va_phuong_an_phong_chong_coronaphan_dinh_phung_2622tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13.doc

Văn bản13-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 KẾ HOẠCH: Triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19–2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.
Đính kèm file :  

 pdp_ke_hoach_day_atgt_19_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_27112tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915.doc

Văn bản25-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
3 CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG SỐNG LỚP 5
Đính kèm file :  

 y_tuong_viet_-_khung_chuong_trinh_kns_khoi_5_-_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf

Văn bản1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
4 CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG SỐNG LỚP 4
Đính kèm file :  

 y_tuong_viet_-_khung_chuong_trinh_kns_khoi_4_-_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf

Văn bản1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
5 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.
Đính kèm file :  

 2_pdp_ke_hoach_cntt_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_141tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915.doc

Văn bảntập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
6 Kế hoạch hoạt động văn thể mỹ. Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.
Đính kèm file :  

 3_pdp_kehoach_vtm_nh_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_141tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915.doc

Văn bản2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
7 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.
Đính kèm file :  

 1_pdp_khchuyen_mon_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_trong_tam_141tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915.doc

Văn bản16-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
8 Kế hoạch tổ chức Câu lạc bộ ngoài giờ. Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.
Đính kèm file :  

 4_pdp_khto_chuc_cau_lac_bo_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_141tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915.doc

Văn bảntập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
9 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP TỪ NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 ĐẾN NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21
Đính kèm file :  

 86_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15_ND-CP_Mien giam hoc phi tu 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 den 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21.doc

Văn bảntập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Đính kèm file :  

 79_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15_ND-CP_Xu phat GDCN.doc

Văn bảntập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
11 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá; BỔ SUNG ĐIỀU 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáA CỦA THÔNG TƯ SỐ 41/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TT-BGDĐT NGÀY 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá THÁNG 12 NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC Văn bản26-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
12 THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC
Đính kèm file :  

 41_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_TT-BGDDT_116657.doc

Văn bản26-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
13 THÔNG TƯ Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Đính kèm file :  

 28-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-TT-BGDDT.doc

Văn bản24-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
14 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Văn bản24-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15