Thông báo số 157/TB-CĐGD ngày 12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 Về việc Khánh thành Nhà thi đấu thể thao đa năng.

Căn cứ thông báo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/TB-NVHLĐ ngày 25 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Nhà văn hóa lao động huyện Củ Chi, Công đoàn Giáo dục huyện Củ Chi thông báo đến các Công đoàn cơ sở về việc khánh thành Nhà thi đấu thể thao đa năng