Tiểu Học Tân Phú | Phòng GD&ĐT Huyện Củ Chi tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lễ kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11 Trường Tiểu học Tân Phú (23/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hòa trong không khí cả nước chào mừng 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19). Sáng ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, Trường Tiểu học Tân Phú long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam nhằm ôn lại

Văn bản 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá86/GDĐT-VP về thời gian tựu trường và khai giàng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (1/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn đánh giá cuối năm học và chuẩn bị tổng kết năm học cấp Tiểu học. (17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Văn bản hướng dẫn ra đề kiểm tra định kỳ cấp Tiểu học (16/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung quy chế nâng lương trước hạn năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16. (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hướng dẫn kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 cấp Tiểu học. (25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

V/v ứng phó dịch bệnh Sốt xuất huyết và vi rút Zika tại các đơn vị trường học trên địa... (15/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch chuyên môn học kỳ 2 Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16. (14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Văn bản số: 3991 /HD-GDĐT-TH Hướng dẫn một số nội dung dạy học môn Thủ công lớp 1, 2, 3. (24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Thể thức và kỹ thuật trình bày tên cơ quan, địa danh ghi trong văn bản hành chính của các trường học (19/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên... (16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Kế hoạch Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân... (21/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Bộ Giáo dục và Đào... (28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Quyết định 11943/QĐ-UBND ngày 27/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 V/v ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn. (22/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Thông tư 22/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu học kỳ 2 Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16. (14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Văn bản số: 1715/TB-GDĐT-TH Thông báo kết luận hội thảo “Tiếp tục đánh giá học sinh theo Thông tư 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT”... (24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Lớp 4 Môn Tiếng Việt Ôn tập tiết 4 tuần 28 (8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lớp 1 Tập đọc : Quà của bố - tuần 28 (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lớp 5 toán ôn tập về số tự nhiên (3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lớp 5 Tiếng Việt Ôn tập tiết 6 Tuần 28 (3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lớp 5 toán ôn tập về phân số (3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lớp 2 MRVT Từ ngữ về cây cối .Đặt và trả lời câu hỏi.Để làm gì?Dấu chấm phẩy - tuần 28 (3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lớp 4 Toán: Giới thiệu tỉ số - Tuần 28 (3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lớp 3 LTVC: Nhân hóa Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?Dấu chấm, chấm hỏi... (2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lớp 4 Địa lý: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung - Tuần 25 (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lớp 1 Toán : Luyện tập trang 151 - tuần 28 (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lớp 5 tiếng việt: ltvc : ôn tập tiết 3 tuần 28 (3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lớp 5 TV ÔN TẬP TIẾT 3 TUẦN 28 (3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lớp 2 Toán: tuần 28 (3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

lớp 4 bài Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó - tuần 28 (3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lớ 1 chính tả : Bài Ngôi Nhà- tuần 28 (2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lớp 3 Toán: Diện tích của một hình -tuần 28 (2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lễ khai giảng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trường Tiểu học Tân Phú (8/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, trường Tiểu học Tân Phú long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Sau phần đón học sinh lớp 1, đọc thư của tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi cho ngành giáo dục nhân

Kế hoạch tuần 14 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tuần 11 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (31/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tuần 9 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tuần 8 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tuần 6 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (29/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tuần 3 & 4 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (12/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tuần 1 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tuần 3 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tuần 12 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tuần 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (26/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tuần 8 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tuần 7 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tuần 5 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tuần 1 & 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (29/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tuần 4 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch tuần 2 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 286
Hôm qua : 366
Tuần này : 1,8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần trước : 3,6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5
Tháng này : 24,294
Tháng trước : 34,252
Tất cả : 284,779