Thời khóa biểu khối 1 - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

PHÒNG GD&ĐT CỦ CHI

TRƯỜNG T.H TÂN PHÚ

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 – NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Lớp 1  buổi ( Áp dụng từ ngày 24/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

 

 

( Sử dụng cho các tuần : 2,4,7,9,11,13,15,17,19,21, 24)

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SHDC

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

ĐẠO ĐỨC

MĨ THUẬT

TNXH

THỂ DỤC

THỦ CÔNG

HỌC VẦN

HỌC VẦN

HỌC VẦN

HỌC VẦN

TẬP VIẾT

RA CHƠI

HỌC VẦN

HỌC VẦN

HỌC VẦN

HỌC VẦN

SH LỚP

ÂM NHẠC

 

 

TẬP VIẾT

 

 

 

 

 

 

 

( Sử dụng cho các tuần: 1,3,5,6,8,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,12,14,16,18,2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,22,23)

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SHDC

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

ĐẠO ĐỨC

MĨ THUẬT

TNXH

THỂ DỤC

THỦ CÔNG

HỌC VẦN

HỌC VẦN

HỌC VẦN

HỌC VẦN

HỌC VẦN

RA CHƠI

HỌC VẦN

HỌC VẦN

HỌC VẦN

HỌC VẦN

HỌC VẦN

ÂM NHẠC

 

 

 

SH LỚP

 

 

Tác giả: admin
Tải file đính kèm: Thời khóa biểu lớp 1.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)