Hướng dẫn công tác cho HS đi học trở lại sau dịch COVID năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Phòng GD&ĐT huyện Củ Chi

Hướng dẫn tổ chức của Phòng GD

Kế hoạch đi học trở lại sau dịch COVID-19 4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Phòng GD&ĐT huyện Củ Chi

Lịch học các khối sau nghỉ dịch COVID 19

Bài dạy môn Tiếng Anh - Grade 1, 2, 3, 4, 5 - Tuần 28 4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Trường TH Tân Tiến

Dạy trực tuyến

Kế hoạch TC ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Phòng GD&ĐT huyện Củ Chi

Kế hoạch TC ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo v/v kéo dài thời gian nghỉ học do dịch COVID 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá UBND Thành phố HCM

TB kéo dài thời gian nghỉ học do dịch COVID đến 3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo v/v treo cờ và nghỉ Lễ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-4, Quốc Tế Lao động tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Trường TH Tân Tiến

Lịch nghỉ Lễ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-4 và tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá