Tiểu Học Tân Xuân | Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Hóc Môn tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Chào mừng bạn đến với website trường tiểu học Tân Xuân
Lớp 2, thứ sáu ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Tập làm văn Toán
Những thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH bắt buộc từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (21/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Công chức, viên chức, NLĐ cần biết 11 thông tin sau từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (21/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, tăng trợ cấp tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 lần khi sinh con thêm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG (17/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Kế hoạch cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (4/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Thể lệ cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (4/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Nghị quyết bầu Chủ tịch nước (2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV (2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn (2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Nghị quyết bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo tuyển bảo vệ (27/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Lưu ý về vòng thi cấp trường cho khối Tiểu học và khối THCS (ngày 1-2/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) (19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

BTC IOE cấp Toàn quốc thông báo: Mở các vòng thi tự luyện IOE năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (13/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông báo mở vòng thi số 12 môn Toán Tiếng Việt (5/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông báo mở vòng thi số 9 môn Toán Tiếng Anh (2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Những lưu ý về vòng thi chính thức ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (12/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Cảnh báo áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. (3/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông Báo tham dự lớp bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn học sinh... (26/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Lưu ý về vòng thi cấp trường cho khối Tiểu học (ngày 6-7/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) và THCS (ngày 13-14/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) (21/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thông báo mở vòng thi số 9 môn Toán Tiếng Việt (14/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thông báo ngày tập trung trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bứa (16/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Lịch thi các vòng chính thức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (13/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn tổ chức, tham gia cuộc thi giải Toán, Vật lí qua Internet vòng thi chung kết toàn quốc... (6/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Bổ sung ca thi Vòng thi số 12 môn Toán Tiếng Việt (5/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn tham dự vòng thi số 9 môn Vật lí và môn Toán Tiếng Anh (28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Sở GDĐT-Số 133/GDĐT-VP về Chăm lo và nghỉ Tết Mậu Tuất 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (12/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông Báo chiêu sinh Lớp Đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội trường học Khóa D 29 - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng chống cơn bão số 16 (24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thay đổi lịch thi vòng cấp trường các môn thi Violympic (18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Thông báo mở vòng thi số 8 môn Toán Tiếng Việt (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Tiếng Anh - Lớp 3 - Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Tiếng Anh - Lớp 4 - Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Tiếng Anh - Lớp 2 - Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Lớp 1 - Kể chuyện - Bông hoa cúc trắng (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Lớp 1 - Tập đọc - Vì bây giờ mẹ mới về (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Tiếng Anh - Lớp 5 - Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Lớp 2 - Bài học trực tuyến - Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Lớp 3 - Bài giảng trực tuyến - Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Lớp 4 - Bài giảng trực tuyến - Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Tiếng Anh - Lớp 2 - Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Những thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH bắt buộc từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (21/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, tăng trợ cấp tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 lần khi sinh con thêm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (17/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Thể lệ cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (4/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Kế hoạch cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (4/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Xem thêm

Về thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 171tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/UBND-VX ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng... (9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về gia hạn thời gian nộp hồ sơ sáng kiến năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

(NHẮC LẠI): Về công nhận trường học An toàn phòng chống tai nạn thương tích. (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

THÔNG BÁO Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức; - Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; -... (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Xem thêm

Về thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 171tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/UBND-VX ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng... (9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và Người lao động" (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá). (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc đăng ký lịch tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25. (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Công văn khẩn: 557/GDĐT Về chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Văn bản số: 697/GDĐT-TC Vế việc hướng dẫn thự hiện xét phụ cấp ưu đãi. 18/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

VB số: 641/BC-GDĐT; Báo cáo tổng kết Tổ chức hoạt động hè năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. 3/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN XUÂN

Địa chỉ: 3/6B ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP.HCM

Website: thtanxuan.www.mencosmeticskr.com

Email: cap1tanxuan.tphcm@moet.edu.vn