Tiết dạy tốt môn Tin học - thầy Thành Phát

Buổi đăng ký tiết dạy tốt môn Tin học của thầy Trương Thành Phát.